100% Fabricat în România, din 1995.

PROTEJAREA DATELOR

1. Prezentare generală

SC LAURMAR PROD COM SRL este operator de date cu caracter personal.

laurmar.ro, proprietatea firmei SC LAURMAR PROD COM SRL, are grijă de datele dvs. confidențiale. Această politică de confidențialitate a fost concepută pentru ca dvs. să obțineți informații despre practicile noastre în materie de confidențialitate și să înțelegeți opțiunile pe care le aveți la dispoziție din acest punct de vedere atunci când folosiți site-urile și serviciile noastre.

Obiectivul nostru este să protejăm și să prelucrăm datele personale cu foarte multă grijă, în mod legal și transparent. (dvs. în calitate de client, potențial client, vizitator al site-ului sau alt tip de persoană fizică ce are contact cu noi, iar noi, in calitate de Companie/Operator).

Detaliile de contact pot fi găsite la finalul acestei pagini.

2. Definiții

- Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Datele cu caracter personal vă pot identifica în mod direct sau indirect.

- Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

- Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

- Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. Ce date cu caracter personal putem colecta și prelucra?

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în mod obișnuit includ:

- Date de identificare: pentru a vă înregistra în calitate de client al SC LAURMAR PROD COM SRL, colectăm numele companiei dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de email și numărul TVA. Dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu trebuie să ne furnizați datele minime de identititate (conform cerintelor legale) și o dovadă a înregistrării în scopuri comerciale.

- Date privind tranzacția: dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu, colectăm informații financiare suplimentare, cum este contul dvs. bancar.

- Informații privind vizitele pe site: monitorizăm anumite informații pe baza vizitei dvs. pe site-ul nostru și stocăm anumite tipuri de informații ori de câte ori interacționați cu noi prin intermediul canalelor noastre: site-urile noastre web, aplicațiile noastre pentru smartphone etc. De exemplu, folosim module cookie și obținem anumite tipuri de informații atunci când browserul dvs. web accesează site-urile noastre. Nu colectăm și nu utilizăm date cu caracter personal sensibile referitoare la opiniile religioase, politice sau filosofice, orientarea sexuală, etnia sau starea de sănătate.

4. De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

În principiu, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal:

- pentru executarea unui contract

- pentru a respecta dispozițiile legale și de reglementare

- pentru interesele legitime ale companiei noastre de a funcționa ca societate comercială

- pentru a vă furniza produsele și serviciile relevante după ce am obținut consimțământul dvs.

- pentru optimizarea performanței serviciilor noastre

- pentru prevenirea și detectarea încălcărilor de natură legală și de reglementare a legilor și reglementărilor pe care suntem obligaţi să le respectăm

5. Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal?

Referitor la clienții potențiali, păstrăm datele cu caracter personal ale acestora pe termen nelimitat. Datele clienților și furnizorilor sunt păstrate pe termen nelimitat.

6. Cui îi transmitem datele dvs. cu caracter personal?

In mod normal NU partajăm datele dvs. cu caracter personal.

În unele cazuri suntem obligați prin lege să transmitem datele dvs. cu caracter personal unor autorități față de care suntem ținuți prin lege să transferăm datele cu caracter personal. Aceste autorități sunt, fără caracter limitativ, autorități fiscale, poliția, instanțe judecătorești, parchete, organisme de arbitraj/mediere.

De asemenea, putem transfera datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe de încredere. Aceste părți terțe includ furnizori de servicii internet, de servicii cloud, companii de transport sau instituții financiare. Nu transferăm datele dvs. personale către terți pentru utilizare secundară sau pentru scopuri irelevante.

7. Siguranța dvs. este importantă pentru noi

SC LAURMAR PROD COM SRL se angajează să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja toate datele cu caracter personal pe care le deținem de pierdere, utilizare abuzivă sau acces neautorizat. În acest scop, există un cadru de guvernanță în materie de securitate și autorizăm accesul la informațiile personale numai pentru angajații care au nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile aferente postului lor.

8. Securitatea datelor bancare

In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: achizitionarea produselor), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu Compania. In vederea eliminarii riscului ca datele Utilizatorilor sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu Compania garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

9. Drepturile dvs. privind datele dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal. Dacă ne veți solicita acest lucru, vă vom pune la dispoziție o descriere a datelor cu caracter personal pe care le deținem, a motivelor pentru care colectăm datele dvs., părțile externe cărora le sunt transferate datele și motivele pentru orice prelucrare automată a datelor dvs.

Aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care veți considera că datele dvs. sunt inexacte (sau incomplete), ne puteți solicita să le rectificăm.

Aveți dreptul de a șterge datele dvs. cu caracter personal. Dacă suspectați că prelucrăm în mod ilegal datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita ca acestea să fie șterse.

Aveți dreptul de a restricționa și de a vă opune la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de a muta datele dvs. cu caracter personal în scopul portabilității datelor.

10. Contact

Pentru a ne trimite orice întrebare referitoare la datele dvs. cu caracter personal și confidențialitatea acestora, pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus și/sau pentru a nu mai primi ofertele noastre personalizate, vă rugăm să ne contactați prin intermediul următoarelor canale:

SC LAURMAR PROD COM SRL

Email: office@laurmar.ro

Tel: 0743821810

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor dvs. Nu ezitați să ne contactați dacă mai aveți alte întrebări legate de aspectele de mai sus.